فهرست بستن
معرفی برگزیدگان مرحله استانی بیستمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر
فراخوان شرکت در بیستمین جشنواره الگوهای تدریس برتر
افتخار آفرینی دبیر نمونه استان در جشنواره کشوری روز آزمایشگاه
مشخصات سرگروه و اعضای گروه استان و سرگروه های محترم مناطق
فراخوان و شیوه نامه دومین جشنواره روز آزمایشگاه ویژه دبیران
previous arrow
next arrow
 

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

معاونت آموزش متوسطه سیستان و بلوچستان

اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه