فهرست بستن

دسته: اسلایدر

فراخوان شرکت در اولین دوره جشنواره روز آزمایشگاه (وِیژه دبیران درس آزمایشگاه)

دبیرخانه راهبری علوم آزمایشگاهی کشور، همزمان با مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه بنا به ضرورت ارتباط همکاران با مباحث علمی کتاب آزمایشگاه علوم تجربی، اولین دوره…