فهرست بستن

فراخوان و شیوه نامه دومین جشنواره روز آزمایشگاه ویژه دبیران

همزمان با مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه بنا به ضرورت ارتباط همکاران با مباحث علمی کتاب آزمایشگاه علوم، دومین دوره جشنواره روز آزمایشگاه در دو بخش اینفوگرافیک (داده نما) و جایزه شهید رضایی نژاد در سطح کشوری برگزار می شود. به پیوست، یک برگ پوستر، جهت نصب در تابلوی اعلانات واحدهای آموزشی ذیربط و شیوه نامه دومین جشنواره گرامیداشت روز آزمایشگاه ارسال می گردد.
شایسـته است ضمن اطلاع رسانی به مدارس دوره متوسـطه، اقدام لازم نسـبت به ارسال گزارش فعالیت های انجام شده مربوط به روز آزمایشـگاه و همچنین ارسال آثار تهیه شده توسط دبیران به منظور شرکت در جشنواره حداکثر تا تاریخ ۱۰/ ۹ /۱۴۰۲ به این اداره کل یا از طریق پست الکترونیکی az.sbedu.ir@gmail.com صورت گیرد.

لینک دانلود شیوه نامه
شیوه نامه دومین دوره روز آزمایشگاه