فهرست بستن

افتخار آفرینی دبیر نمونه استان در جشنواره کشوری روز آزمایشگاه


توضیح اینکه طرح جایزه شهید رضایی نژاد به پیشنهاد دبیرخانه محترم کشوری درس آزمایشگاه علوم تجربی برای اولین بار همزمان با روز آزمایشگاه با هدف
شناسایی و تقدیر از زحمات دبیرانی که به هر نحو با روحیه جهادی عملکرد شاخصی در زمینه آزمایشگاه علوم تجربی داشته اند مطرح و برگزار شد.
جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های سرکار خانم تاجداری به آدرس لینک زیر در آپارات مراجعه نمایید:
https://www.aparat.com/monire.tajdari