فهرست بستن

نفرات برتر مسابقه طرح درس نویسی

ضمن تقدیر و تشکر از همکاران گرامی که در فراخوان مسابقه استانی طرح درس نویسی بر مبنای طرح درس ملی شرکت نمودند اسامی نفرات برتر به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است که طرح درس برتر با نام و مشخصات نویسنده به عنوان طرح درس منتخب استان به دبیرخانه کشوری ارسال گردید. با آرزوی موفقیت های بیشتر برای این بزرگواران در تمامی عرصه های علمی و آموزشی.