فهرست بستن

اعلام اسامی سرگروه های برتر استان

با سلام و احترام

ضمن تشکر و سپاسگزاری از زحمات سرگروه های محترم نواحی و مناطق درس آزمایشگاه علوم تجربی  استان سیستان  و بلوچستان  در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

نتیجه ارزیابی  از عملکرد گروه های آموزشی نواحی و مناطق  درس آزمایشگاه علوم تجربی دوره دوم متوسطه نظری

به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

رتبه در سطح استانی منطقه نام و نام خانوادگی سرگروه
اول زابل سرکار خانم زینب ساری
ایرانشهر جناب آقای جواد رضایی نژاد
دوم ناحیه دو زاهدان سرکار خانم آسیه مودی
سوم ناحیه یک زاهدان جناب آقای ابراهیم براهویی