فهرست بستن

اعلام نتایج نفرات برتر جشنواره الگوهای برتر ( مرحله استانی)

ضمن عرض تشکر و قدردانی از همه بزرگوارانی که با شرکت در جشنواره و ارسال آثار با ما همراهی نمودند، اسامی نفرات برتر مرحله استانی نوزذهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر اعلام می گردد. متاسفانه با وجود تاکید های فراوان مبنی بر رعایت رزلوشن و ابعاد پوستر، بسیاری از آثار به دلیل عدم رعایت موارد ذکر شده طبق دستورالعمل جشنواره از مرحله داوری کنار گذاشته شد.